Høysensitiv

Er du høysensitiv og opplever at følsomheten din gir deg mange utfordringer i livet ditt? Kanskje jeg kan hjelpe deg?

Jeg er selv høysensitiv og har lært meg hvordan jeg kan leve veldig godt med sensitiviteten min og hvordan dette personlighetstrekket faktisk er en stor ressurs for meg.

«Det å være høysensitiv vil si det samme som å være mer sensitiv, følsom, var og mottagelig for ulike typer inntrykk. Nervesystemet er mer fintfølende og mottakelig for sanseinntrykk, stemninger og stimuli enn hos de fleste andre mennesker, og disse inntrykkene bearbeides dypere. Å være høysensitiv er et medfødt personlighetstrekk og det er like utbredt blant begge kjønn, og blant alle folkegrupper/kulturer.»  Elaine Aron, Ph.D

ER DU HØYSENSITIV?

Er du høysensitiv blir du kanskje også lett rørt, sterkt beveget av å høre på vakker musikk, av kunst, og av vakre ting du finner i omgivelsene dine – som et uventet smil, frosne snøfnugg mot vindusruten, eller en vakker sommerfugl.

Først og fremst: Å være høysensitiv er ingen sykdom, det er et personlighetstrekk som finnes hos 15-20 prosent av oss, og det gjelder like mange kvinner og menn. Det er altså ikke noe nytt fenomen, men kanskje er det likevel noe mange ikke kjenner til eller er bevisste på.

Det er vist at svært mange kreative personer er høysensitive, oppfatter kulturelle strømninger lenge før det er åpenbart for folk flest, og de er i stand til å ta inn over seg rikdommen i små ting, som mange ofte går glipp av. Andre kan være særlig følsomme overfor dyr, og hvordan de blir behandlet. Noen har lett for å bli såret og får stadig beskjed om at de må bli tøffere. De vurderer ofte risiko nøye, og de tar sjelden sjanser hvis det er knyttet mye risiko til det. Det er også typisk å gruble mye over konsekvenser – «Hva ville skje om alle gjorde akkurat det?»

Høysensitive mennesker har ofte et komplekst indre liv, og de trenger tid til å fordøye den konstante flommen av inntrykk. Det ser også ut til å være et personlighetstrekk som er der fra fødselen av. Mange høysensitive barn kan bli oppfattet som sjenerte eller tilbaketrukne, og som spedbarn er de gjerne mer skvetne, og blir lettere opphisset og fortvilet.

Et av de mest synlige trekkene ved en høysensitiv person, er at de er svært emosjonelle – noe som blant annet innebærer at man lett tar til tårene. De fornemmer og tar til seg humøret til andre i en slik grad at en opprørt person, selv en fremmed, kan føre til at de selv blir urolige eller føler seg beklemt. De er også mer oppmerksomme på det underliggende i en situasjon, enn de som ikke har dette trekket. I tillegg er man mer var for kløende stoff, høye lyder eller sterkt lys. For å fordøye alle inntrykkene som virker så sterkt, trenger de ofte mye tid for seg selv – for å sortere opplevelser og inntrykk.

Den ekstreme følsomheten til alle situasjoner, gjør høysensitive personer mer utsatte for angst og depresjoner. Det ser også ut som de oftere blir rammet av migrene, irritabel tarm, kronisk utmattelsessyndrom, allergi og fibromyalgi. Studier har funnet en sammenheng mellom nivå av selvopplevd belastning eller stress, graden av følsomhet for sanseinntrykk og fysiske symptomer. Resultatene tyder på at slik følsomhet er positivt knyttet til stressnivå og symptomer på dårlig helse.

Høysensitive mennesker er også kreative, nysgjerrige, arbeidsomme, ekstremt samvittighetsfulle og medfølende. De har ofte stor respekt for natur, musikk og kunst, er svært intuitive, og legger ofte merke til ting som andre ikke ser. For, som forfatterne av en artikkel fra Psychology Today skriver: Forskanset i trygge omgivelser, og beskyttet mot andres negativitet, kan de utvikle seg og blomstre.