Blogg

Å SKAPE BEVISST ELLER UBEVISST- LOVEN OM TILTREKNING 04.08.19

Som mennesker er vi store skapere. Hver eneste dag fra vi åpner øynene våre om morgenen til vi legger oss om kvelden er vi selv med på å skape livene våre- men på hvilken måte gjør vi det? Skaper vi bevisst eller skaper vi ubevisst uten at vi selv er klar over det? De alle fleste mennesker gjør litt av begge deler, men mange gjør mer av det ene enn det andre.

Vi mennesker skaper gjennom den universelle loven: «Loven om tiltrekning». I korte trekk går denne loven ut på at «likt tiltrekker likt» eller at «universet sender oss det vi sender ut».

Hver og en av oss har et energifelt, vi er som radioantenner. Vi sender ut og mottar energier med ulike frekvenser hele tiden hver eneste dag. Det er energiene vi sender ut som er med på å skape det som skjer i livene våre.

Følelsene våre er energier og det er disse energiene vi sender ut i universet til enhver tid. Følelser har energier med ulike frekvenser der noen er trege og lavfrekvente, mens andre er raske og høyfrekvente. Vi kan si at følelser som vi ofte betegner som negative er trege energier med lave frekvenser. Dette kan f.eks være følelser som frykt, sorg, irritasjon, sinne, frustrasjon, pessimisme osv. I den andre enden av skalaen finner vi følelser med raske energier og høye frekvenser. Dette er følelser som glede, takknemlighet, kjærlighet, optimisme, pågangsmot osv.

Vi er som sagt en slags antenner i universet. Vi sender ut energier med ulike frekvenser på samme måte som en radiostasjon. Vi kan sammenligne det med radiostasjoner som man f.eks bruker i sambandet på båter og fly. De energiene som til enhver tid befinner seg i energifeltet vårt sendes ut i universet. Hvis vi f.eks. sender ut mye energi som inneholder glede, optimisme og kjærlighet, så speiler universet vårt eget energifelt ved å sende oss situasjoner, opplevelser, fysiske ting, mennesker osv. som tilsvarer den energien vi selv har sendt ut. Universet er med på å opprettholde det vi har sendt ut, slik at vi føler enda mer glede, optimisme og kjærlighet.

Universet speiler ikke bare de «gode» følelsene våre, men også de med tregere og mer lavfrekvente energier. Hvis vi har mye følelser som f.eks. frykt, verdiløshet, håpløshet, sinne, frustrasjon, sjalusi, pessimisme osv, så svarer universet også på disse energiene. Universet speiler energifeltet vårt og sender oss ulike situasjoner, ting, mennesker og utfordringer som gir oss enda mer av de samme «negative» følelsene.

Hva er det så som skaper følelsene våre?-…….det er i hovedsak tankene vi tenker. Tenker vi «negative / lavfrekvente» tanker, så får vi tunge, lavfrekvente følelser. Tenker vi «positive / høyfrekvente» tanker, så får vi lette, høyfrekvente følelser.

Mange mennesker skaper livene sine helt ubevisst hver eneste dag. De vet ikke at tankene de tenker påvirker følelsene deres, som igjen påvirker hva universet sender dem. Har vi f.eks mange tankemønstre der vi tenker tanker som: «jeg er verdiløs», «jeg har dårlig helse», «jeg blir aldri frisk», «jeg har dårlig råd», «jeg får ikke til», «ingen liker meg», «jeg er så sliten» osv, så skaper disse tankene følelser i oss. Disse følelsene sender vi ut i universet via energifeltet vårt. Universet svarer oss med å speile vårt energifelt og ved å sende bekreftelser på at det vi føler er riktig. Vi har altså ubevisst skapt mer av akkurat disse følelsene, og det er kanskje egentlig ikke det vi ønsker oss.

Hvordan kan vi så begynne å skape mer bevisst? Vi tenker rundt 60 000 tanker hver eneste dag. Skal vi begynne å observere hver eneste tanke? Nei, det trenger vi ikke. I stedet kan vi begynne å observere følelsene våre. Hvis vi kjenner gode følelser, så er det jo det vi sender ut. Da tiltrekker vi oss mer av akkurat det som gir oss gode følelser, så her trengs ingen tiltak. Her er allikevel noen eksempler på tanker som skaper gode følelser: «jeg er så heldig som har barna mine», «jeg har nok penger», «helsen min er bra», «jeg er energisk», «så vakker solnedgang», «takk for at jeg har så gode venner» osv.

Kjenner vi at vi har tunge og ubehagelige følelser, så kan vi stoppe opp og observere tankene våre. Hva tenkte vi før disse følelsene dukket opp? Veldig ofte kan vi ved å observere oss selv på denne måten, finne helt konkrete tanker som har vært med på å skape eller forsterke følelsene våre. Da kan vi ta bevisste valg, der vi velger å endre tankene våre i retning av det vi ønsker oss mer av. Vi kan snu «negative» tanker til «positive».

Hvis vi har tenkt på en bestemt måte i lang tid, kanskje over flere år- så tar det tid å endre inngrodde tankemønstre. Det er heldigvis fullt mulig å endre alle mønstre, men det krever at vi blir bevisste på hvilke mønstre vi har. Når vi har oppdaget et tankemønster i oss selv som vi ønsker å endre på, så kan vi foreta et bevisst valg om at vi skal tenke andre tanker som igjen skaper andre følelser. Til å begynne med kan dette føles rart og unaturlig for mange, men jo mer vi trener på dette jo mer vil mønstrene våre endres. Sakte, men sikkert vil vi se at måten vi tenker på til daglig forandres, og etter hvert dannes nye automatiserte tankemønstre som skaper andre og mer «positive» følelser hos oss.

Noen synes det er litt skummelt å høre at tankene er med på å skape det som skjer i livene våre. «Jeg tenker så mange negative tanker, vil det jeg tenker da skje meg?», er en vanlig spørsmål. Det er heldigvis ikke slik det fungerer. Det er ikke slik at enhver tanke og følelse manifesteres i virkeligheten. Det finnes en forsinkelse i skapelsesprosessen. Vi får med andre ord tid til å revurdere og endre tankene og følelsene våre, før universet svarer oss på dem. Det er først når vi har sendt ut mye av bestemte tanker og følelser at universet skaper med oss. En annen viktig ting å huske på er at høyfrekvente, positive tanker og følelser har 100 ganger større kraft enn de lavfrekvente og negative tankene og følelsene våre. Det betyr at vi fort og effektivt «nuller ut» de negative og lavfrekvente tankene og følelsene ved å tenke noe «positivt» i stedet.

Hvis vi kjenner på mange «gamle» følelser, følelser som hadde sin opprinnelse i barndommen vår eller fra tidligere liv, så trenger vi heller ikke å fortvile. Vi kan forsøke å slippe følelsene opp i bevisstheten vår uten å tenke så mye rundt dem. Det er bare gammel energi som kommer til overflaten for å føles på slik at de kan forløses. Vi kan gjerne tenke tanker om dette bare er gammel energi og at vi for hver dag som går gir mer og mer plass til nye høyfrekvente energier. På denne måten går vi aktivt og bevisst inn og hjelper til med å endre energien i energifeltet vårt.

Tiden det tar fra du sender energien din ut i universet til universet svarer deg på det har du har sendt, blir kortere og kortere i årene fremover. Det har sammenheng med oppstigningen fra tredje dimensjon til femte dimensjon (jeg har skrevet om dette i tidligere poster). Vi blir raskere og raskere vist hva vi sender ut. Når vi møter på ulike situasjoner og utfordringer i livene våre, så kan vi forsøke å finne ut hvorfor universet har sendt oss nettopp dette. Hva er det i mitt energifelt, altså i mine tanker og følelser som sender ut en energi som matcher med det universet har sendt meg tilbake? Det som skjer i livet ditt, er på en måte et speilbilde på det som finnes av følelser inne i oss selv. Ved å studere dette speilet kan vi bli bedre kjent med oss selv og aktivt velge å rydde opp i våre egne tanker og følelser for på denne måten å begynne å skape noe nytt.

Vi kan alle øve oss på å få mer kontroll over det vi skaper i livene våre. I tillegg til å observere følelsene og tankene våre kan vi gjøre noen enkle tiltak for å skape ting vi ønsker oss. Her er noen stikkord det kan være greit å huske på når du skal skape mer bevisst:

 1. SETT INTENSJONER. Før du ønsker å skape bevisst, må du finne ut hva du ønsker å skape. Hva ønsker du deg i livet ditt? Forsøk å være så konkret som mulig. Det finnes ingen begrensninger på hva man kan ønske seg her, det er lov å tenke stort.
 2. SPØR OM DET DU ØNSKER DEG. Du kan gjerne be Universet, Gud, englene, guidene dine om hjelp til å skaffe det du ønsker deg.
 3. TILLAT DEG SELV Å TA IMOT. Du må tror på at du er en verdig mottaker av det du ber om. Åpne deg opp for å motta fra Universet. Universet kan svare deg på mange ulike måter.

Skapelse handler som sagt om hvilke tanker og følelser du sender ut. Hvis du ønsker å skape mer bevisst kan du derfor forsøke å gjøre ting som skaper mer av de følelsene som er på «samme frekvens» som det du ønsker å skape. Hvis du f.eks ønsker å reise til eksotiske steder i verden, kan du se på filmer fra de stedene du ønsker å reise til. Dersom du ønsker deg en ny leilighet, kan du begynne å gå på visninger. Dersom du ønsker deg mer kjærlighet i livet, kan du se på kjærlighetsfilmer eller lese kjærlighetsromaner. Alt dette for å skape følelser hos deg selv, følelser som har de frekvensene som matcher med det du ønsker inn i livet ditt.

En enkel øvelse du også kan bruke:

Sitt eller ligg i ro. Pust rolig i noen minutter før du starter selve øvelsen. Når du har funnet ro kan du i ditt indre se for deg at du sitter og blar i et magisk fotoalbum. I albumet ser du for deg levende filmer av deg selv i ulike situasjoner. Hvis du ønsker å manifestere en ny venninne, så ser du for deg en film med deg og selv og din nye venninne. Se for deg at dere hygger dere, ler sammen og ellers det du ønsker å ha med en venninne. Kjenn hvilke gode følelser denne indre filmen skaper i deg.

Ønsker du f.eks. mer energi og bedre helse, kan du se for deg nettopp dette i en slik film. Det kan være en film der kroppen din er sunn, frisk og rask og der du kommer deg ut i skog og mark. Kjenn de gode følelsene som kommer når du «er i filmen».

Det finnes mange ulike teknikker vi kan bruke for å skape på en bevisst måte. Det som er felles for dem alle er at målsettingen er å ha tydelige intensjoner for hva vi ønsker oss, og skape de følelsene som er på samme «bølgelengde» som det du ønsker å få mer av i livene våre. Jo oftere vi gjør slike øvelser, jo mer vi tenker på det vi ønsker oss og jo mer gode følelser vi får når vi tenker på det, jo tydeligere blir vår bestilling til universet.

Vi er alle skapende mennesker. Det er en del av hensikten med at vi er her på jorden, nettopp å skape og erfare.

Med vår frie vilje skaper vi hver eneste dag, enten vi gjør det bevisst eller ubevisst. Alt er like verdifullt.

STÅR DU I EGEN KRAFT? 28.06.19
Mange mennesker lever på en måte der de gir bort deler av sin egen kraft til andre. Noen gir bort litt av sin kraft, mens andre gir bort nesten all kraft de har. Dersom man gjør dette, står man ikke fullt ut i sin egen kraft- man blir kraftløs.

Det er mange måter å gi bort sin egen kraft på. Dersom man ikke tør å gjøre som man selv ønsker i livet sitt fordi man er redd for hva andre skulle tro, synes eller mene om en, så gir en bort deler av kraften sin. Dersom man er følelsesmessig avhengig av andre mennesker, avhengig av andres aksept og kjærlighet for å føle seg verdifull, så gir man bort deler av kraften sin. Dersom man gjør seg økonomisk avhengig av andre, så gir man bort deler av kraften sin.

Vi er født som mennesker her på jorden. Samspillet med andre mennesker utgjør en vesentlig del av læringsarénaen vår mens vi er her. Vi velger hele tiden hva vi vil gjøre i samspillet med de andre og hva vi vil gjøre med kraften vår. Vi kan velge å holde kraften i våre egne hender, eller vi kan velge å gi deler av- eller hele kraften vår, til andre. Ingenting er feil, vi er her for å lære og erfare.

Men husk at vi er født kraftfulle, mye mer kraftfulle enn det vi er programmerte til å tro. Det er trygt for oss å stå i vår egen kraft. Det er trygt for oss å leve livene våre slik vi innerst inne ønsker❤️

UNIVERSET TRIGGER DEG 08.06.19

Universet hjelper oss på mange måter i oppstigningsprosessen fra 3D til 5D

En av måtene universet hjelper oss på, er ved å sende oss ulike «triggere» som skal gjøre oss bevisste på hvilke tankemønstre, reaksjonsmønstre og handlingsmønstre (programmer) som ikke lenger tjener oss og som hindrer oss i å stige i frekvens.

På magisk vis kan universet sende mennesker, hendelser og ulike utfordringer inn i livene våre- nettopp fordi vi skal erfare og forstå hvilke endringer vi bør gjøre i oss selv.

Dersom du gang på gang møter på bestemte typer mennesker, hendelser eller situasjoner som skaper utfordringer og negative følelser hos deg, så kan det være et tegn på at universet forsøker å vise deg noe viktig.  Noen ganger kan universet være svært så tydelig med oss. Universet kan sende oss triggere som virkelig lar oss kjenne at vi bør vurdere å håndtere ting på nye måter.

Universet gir seg ikke før du har lært hvilke nye tankemønstre, reaksjonsmønstre og handlingsmønstre som holder en høyere frekvens. Alle tanker, reaksjoner og handlinger som skapes av egoets frykt- bærer ikke høye nok frekvenser til å bli med oss videre. Når vi begynner å la hjertet og sjelen ta styringen i livene våre og vi både tenker, reagerer og handler i kjærlighet til oss selv og alle andre, så slutter universet og sende oss disse triggerne. Universet sender det vi selv har i oss og det vi selv sender ut- mer kjærlighet.

EGENKJÆRLIGHET 06.06.19

Er egenkjærlighet det samme som egoisme? Nei det er det ikke, jeg vil si tvert imot. All kjærlighet gis fra hjertet, også kjærligheten til oss selv. Det er alltid egoet vårt som står for egoistiske handlinger, men aldri utfra ønsket om å gi seg selv kjærlighet. Egoet handler utfra andre motiver.

Men hva vil det egentlig si å gi deg selv kjærlighet?

 • Å gi deg selv kjærlighet er å redusere eller fjerne de elementer i ditt liv som hindrer deg i å kjenne hjertet ditt. Slike elementer kan være hva som helst som du kjenner ikke gjør noe godt for deg. Det kan f.eks være ulike relasjoner, forholdet du er i, arbeidsplassen din, bostedet ditt, ulike oppgaver/ansvar du har påtatt deg osv.
 • Å gi deg selv kjærlighet er å unngå å gå på akkord med deg selv. Å gå på akkord med deg selv er å ikke ta nok hensyn til deg selv i ulike sammenhenger. Kanskje føler du at du må gi og gi, du klarer ikke å sette grenser for deg selv, du får dårlig samvittighet når du tenker på deg selv. Du må ta hensyn til deg selv for å ikke bruke opp energien din. Uten påfyll går du tom og kan bli syk.
 • Å gi deg selv kjærlighet er å tenke pene, hyggelige tanker om deg selv, være raus med deg selv, tilgi deg selv for å ikke være perfekt. Mange dømmer seg selv i tankene, de sier til seg selv hvor mislykkede de er, at de ikke får til, at de ikke er flinke nok, at de ikke er pene nok, at de ikke har nok verdi osv. Vi som mennesker ble ikke født med slike tanker. Det er tankemønstre våre foreldre, omsorgspersoner og andre mennesker i nære relasjoner har vært med på å skape i oss.
 • Å gi deg selv kjærlighet er å jobbe bevisst med å endre tankemønstre, reaksjonsmønstre og handlingsmønstre som ikke tjener til ditt eget beste. Ved å endre disse mønstrene kan du skape et liv med positive tanker og gode følelser.
 • Å gi deg selv kjærlighet er å elske ditt indre barn. Møt dine menneskelige følelser med annerkjennelse og aksept. Ved å omfavne dine følelser som frykt, sorg, sinne osv. så gir du kjærlighet til ditt indre barn. Ditt indre barn bærer på alle sårene fra barndommen, alle sårene som inneholder vonde følelser. Som barn ble kanskje ikke dine følelser møtt med annerkjennelse, aksept og kjærlighet av dine omsorgspersoner. Dette kan du gi ditt indre barn i gave i dag- av deg selv. På den måten leger du de gamle sårene og de vonde følelsene kan forløses.
 • Å gi deg selv kjærlighet er å åpne hjertet ditt for å motta det andre mennesker ønsker å gi til deg, åpne for andre menneskers kjærlighet til deg.
 • Å gi deg selv kjærlighet er å gi kjærlighet til andre mennesker. Når du gir kjærlighet til andre gjør du det fra hjertet ditt. Det er også godt for deg selv. Det er i hjertet ditt du føler din egen kjærlighet, ditt eget lys.
 • Å gi deg selv kjærlighet er å velge det som føles riktig for deg, velge å følge din indre stemme, velge å gjøre ting som gir deg gode følelser.
 • Å gi deg selv kjærlighet er å ta ansvar for ditt eget liv. Ved å være lederen i ditt eget liv kan du ta de valgene som er gode for deg, du kan selv velge hva du vil skape.
 • Å gi deg selv kjærlighet er å ha tillit til din egen kraft. Stole på at du at du har den kraften som skal til for å skape livet ditt slik du ønsker.

Å gi oss selv kjærlighet er kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre som mennesker her på jorden.Ved å gi oss selv kjærlighet, så åpner vi hjertene våre. Gjennom åpne hjerter kan universets uendelige kjærlighetsenergier strømme fritt. Det er gjennom menneskers åpne hjerter at kjærlighetsenergiene kan bre rundt seg og påvirke andre mennesker. Det er gjennom åpne hjerter jorden kan forsynes med kjærlighet. Det er gjennom åpne hjerter vi kan heve vår frekvens.

OPPSTIGNING / STARSEEDS / IP-SJELER 02.06.19

Vi lever i en utrolig spennende tid- en tid der det skal skje store endringer både med Moder Jord og med oss mennesker. De av oss som på sjelelig plan ønsker- skal bli med på en reise der vi sammen med jorden skal skifte dimensjon. Jorden har i tusenvis av år levd sitt liv i det vi kaller 3D, eller tredje dimensjon. Her på jorden er energien tregere enn i de fleste andre dimensjoner i universet. Vi som på sjelelig plan har valgt å bli med på denne oppstigningen skal sammen med Moder Jord stige til 5D eller femte dimensjon. Enkelt forklart- det som skiller de ulike dimensjonene i universet er frekvensen på energien som befinner seg der. Jo høyere dimensjon- jo høyere/raskere frekvens har energien. Man kan sammenligne det med radiosignaler. På ulike frekvenser finner vi ulike radiokanaler. De ulike radiokanalene har ulikt innhold.

Det finnes sjeler i alle de ulike dimensjonene. I noen dimensjoner så lever sjelene i fysiske kropper, slik som her på jorden. I høyere dimensjoner så trenger ikke sjelene kropper å leve i. Sjelene er bevisstheter uten kropper. Bevisstheter fra høyere dimensjoner blir ofte kalt lysvesener eller engler. I høyere dimensjoner er det høy bevissthet, mye lys og mye kjærlighet. I høyere dimensjoner er sjelene høyt utviklet og de ønsker å leve i fred og samhold.

Alle mennesker som lever på jorden er sjeler i menneskekropper. Når vi som sjel blir inkarnert inn i en menneskekropp ved fødselen, så glemmer vi samtidig hvem vi egentlig er. Vi er programmert til å glemme at vi er noe mye mer enn et menneske, nemlig en sjel og en bevissthet. Det er en del av «spillet» ved å leve et liv her på jorden. Jorden er et fantastisk sted for en sjel å kunne utvikle seg. Det er nettopp fordi jorden er et krevende sted å være, med mange utfordringer av ulike slag. Det er gjennom å erfare og løse utfordringene at en sjel utvikler seg og sin bevissthet.

Som sjeler kan vi velge å inkarnere mange ulike steder i universet. Det er ikke bare her på jorden det er mulig å leve liv der sjelen kan få erfare, lære og utvikle seg. Universet er gigantisk og det finnes svært mange stjernesystemer og planeter der man som sjel kan velge å leve.

De aller fleste sjeler som er på jorden nå har levd flere steder i universet. Noen har levd flesteparten av sine liv her på jorden, hos andre er det motsatt.

I den tiden vi er i nå skal vi skal øke vår bevissthet, vårt lys, vår energi til nye høyere frekvenser. Energien vår skal spinne raskere, vi skal få en høyere vibrasjon. Denne tiden krever mye av sjelene som er på jorden nå. Det er en stor jobb for et menneske å heve sin frekvens. Det er svært krevende både fysisk og psykisk. Vi får stor hjelp av andre deler av universet i denne prosessen. Vi får stor hjelp av sjeler fra andre dimensjoner- dimensjoner der de allerede lever i en høyere frekvens. I flere år har universet sendt høyfrekvent energi mot jorden og alle oss som bor her. Dette for at jorden og vi mennesker skal kunne ta til oss den høyfrekvente energien, slik at vår egen energi skal kunne stige i frekvens.

Den høyfrekvente energien som sendes mot oss har økt i sin styrke de siste årene og den blir sterkere og sterkere i tiden som kommer. Når den høyfrekvente energien treffer oss mennesker, så presser den opp alle lavfrekvente energier som ligger i oss. De lavfrekvente energiene skal transformeres, de skal endres til de mer høyfrekvente energiene. Det er denne prosessen som kan være svært krevende for et menneske.

Når den høyfrekvente energien fra universet treffer oss mennesker, så løfter den frem all lavfrekvent energi vi har i oss. Alle gamle fortrengte følelser av lavfrekvent energi, energi som har ligget fastlåst i kroppene i årevis- går nå i oppløsning. De gamle, vonde følelsene våre presses opp i bevisstheten vår. Vi begynner å føle alle de gamle følelsene vi ikke tidligere har følt tilstrekkelig på. Mye gammel frykt, frustrasjon, sorg og sinne kommer til overflaten og viser seg for oss. Dette er for mange svært smertefullt. Mange opplever kaotiske følelser med mye angst. Alle gamle «programmer», måter å tenke på som ikke lenger er til det beste for oss- løftes også opp og frem. Universet sender oss triggere, som skal vise oss hvilke tankemønstre, reaksjonsmønstre og handlingsmønstre vi ikke kan ta med oss inn i den nye høyfrekvente dimensjonen. Dersom vi benytter oss av ulike mønstre som er av lav frekvens, vil universet raskt respondere med å sende oss et resultat som speiler den frekvensen vi selv har sendt ut. På den måten blir vi minnet på at vi må gjøre endringer hos oss selv.

Kroppene våre er også i endring, de skal også skifte frekvens og være med på oppstigningen til femte dimensjon. Kroppen er av fast materie og den har en forholdsvis tung og treg energi. Det tar derfor lang tid for kroppen å foreta dette skiftet. Kroppen øker sakte men sikkert sin energi-frekvens. Underveis kan kroppen våre reagere på mange ulike måter og gi ulike symptomer som smertetilstander, søvnproblemer, den kan føles treg og tung, tinnitus, allergier, utslett, økt antall virusinfeksjoner mm. Rekken av mulige fysiske oppstignings-symptomer er lang. Mange forstår ikke at symptomene og plagene de opplever har sammenheng med at de er i endring. Flere opplever at legene deres ikke finner årsakene til plagene.

De av oss mennesker som på sjelelig plan har valgt å bli med på dette skiftet til en høyere dimensjon, går gjennom en renselsesprosess- både fysisk og psykisk. All gammel lavfrekvent energi skal renses bort i denne prosessen.

I og med at tiden vi er i  er ekstra krevende, så er det svært mange høyt utviklede sjeler her på jorden nå. Mange sjeler som vanligvis lever livene sine i høyere dimensjoner har valgt å inkarnere i en menneskekropp for å være med på det spesielle som skjer i denne tiden – skiftet fra 3D til 5D. Mange sjeler ønsker å bidra for å hjelpe jorden og menneskeheten til å stige i frekvens, slik at jorden og menneskene etterhvert skal kunne leve i fred, harmoni og kjærlighet. De høyt utviklede sjelene som er her for å hjelpe til er her også for sin egen del. Det er en helt spesielt gunstig tid å være her på jorden nå- for utviklingen av sjelen.

Mange av de høyt utviklende sjelene har levd mange liv i andre stjernesystemer i høyere dimensjoner. De av sjelene som etter hvert begynner å huske at de har nær tilknytning til andre steder i universet, kalles ofte for Starseeds eller IP-sjeler. Heretter kaller jeg de bare IP-sjeler.

En IP-sjel (interplanetarisk sjel) har ofte ikke så mye erfaring med å leve her på jorden. De kommer som oftest med en høyere frekvens enn det som er vanlig å ha som menneske. Mange av IP-sjelene har valgt en krevende reise de skal gjennom mens de er her. Mange har valgt krevende oppvekst-vilkår og andre krevende utfordringer som ulike sykdommer eller funksjonshemminger.

Felles for de fleste IP-sjeler er at de ønsker å bidra med noe positivt mens de er her. Sjelene deres ønsker å hjelpe jorden og menneskeheten i å heve sin frekvens og i å nå målet- oppstigning til femte dimensjon.

Naturlig nok så er jorden et ganske fremmed sted å være for en IP-sjel. Det er jo ikke så rart i og med at de har levd de fleste av sine liv andre steder i universet. Mange IP-sjeler synes det er vanskelig å finne seg til rette her på jorden. Det er ikke uvanlig at IP-sjeler føler seg alene, at de ikke passer inn blant andre mennesker. For IP-sjelene kan det være vanskelig å forstå alt det «vonde» som skjer her på jorden og mange blir både deprimerte og utvikler angst.

Her er en enkel oversikt over trekk som ofte kjennetegner en IP-sjel:

 1. føler seg som en «utenomjordisk», at en ikke hører hjemme her, at en tiltrekkes av universet og stjernene
 2. er spesielt interessert i science fiction, astrologi, astronomi, og det store universet
 3. er blitt diagnostisert med ADHD, ADD, Bipolare lidelser eller ulike diagnoser innenfor autisme-spekteret
 4. har bestemte ferdigheter og evner på visse områder som musikk, kunst, skriving, vitenskap, teknologi og så videre
 5. føler motvilje mot sosialt samvær, eller det motsatte- er svært opptatt av det sosiale liv
 6. er et barn med språk- og kommunikasjonsferdigheter som er forsinket eller som har utviklet seg langsomt
 7. har helseplager som autoimmune sykdommer, fordøyelsesbesvær, allergier, overfølsomhet for visse kjemikalier/medisiner og søvnløshet
 8. ganske enkelt ikke forstår de sosiale og politiske komplikasjonene ved livet på jorden. Dette kan dreie seg om å kategorisere og avvise andre på grunnlag av hudfarge, religion, etnisitet og seksuell legning
 9. foretrekker sterkt å være mye sammen med dyr fremfor mennesker
 10. er svært sensitive

Flere og flere av IP-sjelene opplever at de får kontakt med sin sjele-familie. Noen opplever at de møter likesinnede sjeler her på jorden, andre opplever også en nærmere kontakt med sine stjernefamilier der ute i universet. Stadig flere IP-sjeler ser ulike fenomener på himmelen, opplever kontakt mens de sover eller får erfare fysiske møter med sin stjernefamilie.

Alt dette er en del av en helt naturlig prosess i universet- å stige i frekvens- å høyne bevissthet- å søke mot lyset og kjærligheten.

DE TRE STORE 21.05.19

Jeg vil gjerne dele en veldig personlig opplevelse jeg hadde en februar-natt. Jeg opplevde noe jeg aldri kommer til å glemme.

I tiden før denne natten hadde jeg tenkt og grublet mye på de store religionene som finnes her på jorden. Jeg følte at flere av religionene hadde budskap som traff meg, men samtidig hadde de mange budskap jeg ikke klarte å resonnere med.

Jeg var i en hytte på fjellet denne februar-natten. Jeg var i min dypeste søvn, da jeg plutselig ble vekket av noe jeg ikke kunne se. Da jeg åpnet øynene mine kjente jeg en kjærlighets-kraft så stor som jeg aldri hadde erfart i dette livet. Kjærligheten var tusen ganger sterkere enn jeg trodde var mulig.

Jeg lå der i sengen og kikket rundt meg. Rommet var helt tomt, jeg så ingenting. Kjærlighets-energien hadde ingen form, den bare var der og den fylte hele rommet og hele meg.

I timevis var den kjærlighetsfulle kraften hos meg, der i soverommet. Det var så godt og så trygt. Jeg sovnet litt innimellom, og til og med i søvnen var kjærligheten like sterk.

Da morgenen kom, våknet jeg brått. Kraften var fortsatt i rommet. Plutselig så jeg tre skikkelser – tre menn som sto ved siden av hverandre. Jeg hørte tre navn……. Jesus, Muhammed og Buddha.

Jeg forsto hva som ble vist meg.

Large and two small stone hearts in the sand

UNIVERSET RENSER OSS 02.05.19

Er du en av de mange som i disse dager føler mye angst, sinne, sorg og andre «ubehagelige» følelser?  Er du også en av mange som ønsker å bli kvitt disse følelsene og få dem ut av livet ditt? Det er jo ikke så rart kanskje, for ingen liker å ha det ubehagelig.

Det er viktig å være klar over at disse følelsene ikke er noe som kommer utenfra for å ta deg. Mest sannsynlig så kommer de heller ikke fra nåtiden, men de har ligget i kroppen din i årevis. For mange av oss har de ligget lagret siden vi var barn og unge.

Da du en gang tidligere livet ditt opplevde noe som gjorde deg redd, trist, sint osv. så ble akkurat disse følelsene skapt i kroppen din. Dersom det du opplevde skapte en sterkere følelse enn det du orket å kjenne på fullt ut til den var ferdig kjent på og klar til å forlate kroppen den gangen, så ble restene av følelsen lagret i deg.

Svært mange av oss har opplevde mange ulike situasjoner opp gjennom livet som har skapt slike «vonde og ubehagelige» følelser. Vi har ikke alltid orket å kjenne på disse følelsene i tilstrekkelig grad, nettopp fordi det har vært for smertefullt og fordi vi som barn og unge ikke visste bedre. Derfor har vi også samlet opp mange følelser i kroppene våre.

Som jeg har skrevet om tidligere er alt energi, absolutt alt. Det vil si at også tankene våre og følelsene våre er energi. Følelser som ligger lagret i kroppen vår er lagret som energi.

De ulike følelsene er av ulike energier. Følelsen av å være redd har en annen energi enn følelsen av å være glad. Følelsen av sorg har en annen energi enn følelsen av kjærlighet. Alle følelser har sin helt spesielle energi. Vi kan si at de ulike følelsene har energier av ulik frekvens eller vibrasjon.

Vi vet alle at ulike radiokanaler er på ulike frekvenser. Slik er det også med følelser. Følelser som sjalusi, sinne, frykt, sorg osv. har energier med trege frekvenser. Det vil si at energien beveger seg tregt, den vibrerer sakte. De fleste som har vært deprimerte har kjent at både kropp og hode kan kjennes tregt og tungt. Alt går liksom saktere. Det er nettopp fordi en som er deprimert har mange følelser i kroppen som er av trege energier. Har man hatt mange trege energier i kroppen over lang tid, begynner man også å kjenne det fysisk. De trege energiene skaper blokkeringer, slik at livsenergien ikke lenger kan flyte fritt gjennom oss. Det er slik sykdom og plager skapes.

Andre følelser som glede, lykke, kjærlighet, optimisme osv, har energier med en raskere frekvens. De vibrerer raskere. Her er det også lett å kjenne seg igjen. Når du føler deg glad og optimistisk, så kjenner du at både kropp og sinn er kvikkere og mer energisk.

I den tiden vi er i nå, får vi stor hjelp av universet til å «rense» bort all den trege energien mange av oss bærer på. De siste årene har universet sendt stadig sterkere og mer høyfrekvente energier mot jorden og alt som bor her, inkludert oss mennesker. Hensikten med dette er nettopp at vi skal bytte den trege energien med en ny og raskere. Vi skal etter hvert begynne å leve mer i harmoni, glede og kjærlighet.

Når denne høyfrekvente energien treffer oss mennesker, så begynner den å presse opp all lavfrekvent og treg energi vi bærer på i kroppene våre. Sakte men sikkert går den stagnerte, trege energien vi har lagret i mange år- i oppløsning. Alle gamle «vonde og ubehagelige» følelser vi ikke fikk kjent på fullt ut tidligere i livet, blir nå gradvis presset opp til overflaten og opp i bevisstheten vår.

Derfor er det nå mange mennesker som kjenner mye på angst, sorg, sinne osv, følelser som egentlig har sitt opphav fra tidligere i livet. I tillegg har mange ulike fysiske plager som smertetilstander og sykdommer. Alt dette kan gjøre livet ubehagelig. For noen blir livet svært ubehagelig til tider.

Mange ønsker ikke å ha det slik. Mange gjør alt de kan for å slippe unna de ubehagelige følelsene de kjenner på. Mange ønsker å legge lokk på følelsene som kommer til overflaten. Det er flere måter de gjør det på. Noen forsøker å bedøve følelsene med medisiner, andre forsøker å flytte fokuset over på ulike aktiviteter som trening, mat, utseende, materialisme, jobb osv.

Ved å bruke slike unnvikelsesstrategier så gjør man vondt verre. De kraftfulle energiene universet sender oss, vil presse frem all lavfrekvent energi vi bærer på, enten vi vil eller ikke. For hver dag som går blir det vanskeligere og vanskeligere å undertrykke det vonde vi helst ikke vil kjenne på.

Det beste du kan gjøre er å slutte å kjempe imot. Jo mer du kjemper, jo sterkere vil ubehaget bli. Forsøk heller å tillate følelsene dine å komme til overflaten. Ønsk følelsene dine velkommen.

Forsøk å tenke at det du kjenner på er gammel energi som vil ut av kroppen din fordi en raskere og «bedre» energi skal erstatte den.

Du kan starte med å innse og akseptere at følelsene du kjenner på er dine. Forsøk å ta dem imot med annerkjennelse, slik du ville anerkjent et barns vonde følelser. Hvis du ser et barn som er redd, så ville du kanskje trøste det og gi det trygghet?

I stedet for å dytte følelsene ned i kroppen igjen, så tillat deg selv å sitte i følelsen helt uten motstand. Selv om følelsen er smertefull, kan den ikke gjøre annet mot deg enn å være ubehagelig. Det er fint om du klarer å kjenne hvor følelsen hadde sin opprinnelse, men det er ikke en nødvendighet. Når du har sittet tilstrekkelig lenge i følelsen din uten å gi den motstand, så vil den forlate kroppen din. Du vil med andre ord gradvis slippe ut mer og mer av den trege energien du har båret på så lenge.

Alle som har grått vet at det blir lettere etterpå. Det er fordi det å gråte er å tillate seg å være i følelsen av sorg eller savn. Det samme gjelder ved angst. Ved å tillate angsten å komme opp i bevisstheten, ved å tillate oss å kjenne på den angsten vi ikke ville kjenne på tidligere i livet, så lar vi den slippe gjennom og ut av kroppen vår.

For hver gang du tør å møte de gamle følelsene dine på denne måten, vil du oppleve at du blir lettere og lettere i kroppen din. Sakte men sikkert, blir treg energi byttet ut med en raskere.

Det er slik at mange av oss har samlet opp ganske mye treg energi gjennom livet, så det kan ta litt tid før alt er renset bort. Forsøk å være tålmodig. Du vil gradvis merke at de lyse øyeblikkene blir flere og flere, og de gode dagene kommer oftere. Tilslutt har du renset bort så mye av den gamle trege energien, at du kan kjenne at gamle plager begynner å gå i oppløsning. Du kan til og med bli kvitt sykdommer du har hatt i mange år. Du har fått en ny, lettere og raskere energi som gir deg mer glede og lykke i livet ditt.

Den hjelpen vi får av universet i disse tider kan noen ganger kjennes som en byrde. Forsøk å se på det som en velsignelse i stedet. All renselse fører til noe nytt. Etter smerten kommer gleden. Etter mørket kommer lyset.

HA TILLIT TIL PROSESSEN 25.04.19

ALT du har erfart i 3D-bevissthet i dette livet og i tidligere liv skal forløses, slik at du kan høyne din bevissthet til 5D. Alt av gamle «programmer» skal re-programmeres. Egoet skal ikke lenger ta så stor plass i deg. Hjertet og sjelen skal overta styringen mer og mer. Vær tålmodig i prosessen. Det er virkelig STORE energimessige endringer som skal skje i kroppen din i dette skiftet. Det vil ta den tiden som er nødvendig. Forsøk å være i stillhet så ofte du kan. Jorde deg godt i naturen. Tenk på alt rundt deg som energier. Se på deg selv som energi. Vær bevisst på hvilke energier du selv skaper i tankene og hvilke energier du omgir deg med. Underveis i prosessen blir du nødt til å kjenne på alt kroppen din bærer på. All gammel smerte, både fysisk og emosjonell, skal ut av kroppen din. All den gamle, trege energien skal erstattes med lys og høyfrekvent, rask energi. Denne prosessen kan være smertefull. Du må kjenne på alt du har båret på før det kan forløses og bli borte for godt. Prosessen er som er berg-og dalbane. Når du endelig tror alt har roet seg, så starter noe nytt. Nok et lag skal skrelles bort.

Forsøk å ikke kjempe i mot det som skjer med deg, men la deg flyte med strømmen. Ha tillit til at oppstigningprosessen går slik det er ment. Vi har all mulig kjærlighetsfull hjelp og støtte i ryggen ❤️

UNIVERSETS MAGI- MØTET MED RYPENE 21.03.19
Kjære vakre sjeler. Jeg vil dele en personlig historie med dere, en historie om en hendelse som fikk stor betydning i livet mitt.

Jeg var på hytta vår i fjellet tidlig en vinter- jeg hadde mye angst i kroppen, jeg hadde mye fysisk og psykisk smerte. Angsten og smertene hadde vært der i flere år, jeg var fortsatt i det man kan kalle «en mørk natt for sjelen» eller «the dark night of the soul» på engelsk.

Jeg var på hytta sammen med familien, men jeg var så sliten at jeg valgte å ikke bli med kona og barna mine på skitur. I stedet bestemte jeg meg for å gå en tur til fots langs en liten fjellvei.

Da jeg hadde gått i noen minutter, fikk jeg plutselig øye på en hvit rype midt på veien ca. 100 meter foran meg. Jeg stoppet opp og kikket. Jeg har alltid vært så glad i å se ville dyr i naturen.

Rypa lettet og fløy et godt stykke til side for veien, til den landet midt på en snølagt myr. Der ble den stående å kakle, slik ryper gjør. Avstanden mellom rypa og meg var nå enda lenger enn før.

Etter å ha stått et par minutter for å høre på rype-sangen, gikk jeg videre langs fjellveien. Bare et par hundre meter senere, kom plutselig to nye hvite ryper flyvende rett forbi meg. De sneiet meg nesten. Jeg skvatt skikkelig til- «dette var en flott opplevelse», tenkte jeg.

Jeg fortsatte nedover fjellveien. Etter nye 100 meter, skjedde det noe merkelig. Et stort antall ryper kom flyvende fra ingensteds. De landet rundt meg på begge sider av veien. Jeg ble stående å måpe- «hva er det som skjer?», tenkte jeg. Jeg sto midt i en kjempestor rypeflokk. Rypene begynte å spise på det som var av busker over snøen. «Ser de meg ikke?»- tenkte jeg. «Jeg står jo her midt på veien og ingen av rypene virker redde for meg?!» Det virket nesten som jeg var usynlig for rypene der jeg sto midt blant dem, mens de spiste og koste seg.

I mange minutter ble jeg stående slik. Jeg beundret alle disse vakre skapningene i deres vinterkledde, hvite drakter. Uansett hvor mye jeg rørte på meg der jeg sto, virket ingen av rypene redde. Jeg følte meg nesten som en del av flokken.

Plutselig kom en bil kjørende på fjellveien. Da den nærmet seg, lettet alle de vakre fuglene og de forsvant ut av syne.
Jeg var nesten lamslått av det jeg hadde fått oppleve. «For en fantastisk naturopplevelse»- tenkte jeg. 
Jeg fortsatte oppover fjellveien. I tankene mine var jeg så takknemlig over det jeg nettopp hadde vært med på. Jeg tenkte at det hadde vært utrolig fint å få møte rypene igjen, på veien tilbake til hytta.

Etter å ha gått en liten runde oppe en høyde, satt jeg nesen hjemover. En stund senere begynte jeg å nærme meg stedet der jeg hadde stått midt i rypeflokken. Jeg speidet rundt meg, men kunne ikke se en eneste fugl. Jeg stoppet opp midt på veien, akkurat der jeg hadde stått tidligere. Jeg ventet.

Plutselig dukket to ryper opp ca. 30 meter bortenfor meg. De sto på et sted jeg akkurat hadde gått forbi. De sto og så på meg.

Stiv som en stokk sto jeg å så tilbake på dem. «Hva skjer nå?»- tenkte jeg. Rypene begynte å gå mot meg. De hadde kurs rett mot der jeg sto. De kom nærmere og nærmere helt til de nesten var helt borte ved beina mine. De begynte å spise av buskene rett ved siden av meg. De var ikke redde i det hele tatt.

Jeg hørte noe bak meg. Det hørtes som store, kraftige vingeslag. Jeg snudde meg brått, men kunne ikke se noen ting. Flere ganger hørte jeg vingeslagene, men uten å se hvor de kom fra. Som lyn fra en klar himmel, fór en kraftfull energi gjennom hele kroppen min. Det var nesten som om lynet slo ned i meg. Det varte bare et sekund før det var over.

Rypene begynte å lunte av gårde i retningen de hadde kommet i fra og jeg gikk hjem til hytta.
Jeg følte meg helt sikker på at det jeg hadde opplevd var noe stort. Det var noe- en kraft som ville vise meg at jeg ikke var alene. Den viste meg de vakre hvitkledde rypene, naturens engler, naturens kjærlighet.

Denne magiske episoden var én av flere jeg var så heldig å få oppleve. Disse opplevelsene hjalp meg utrolig mye. Jeg ble sikrere og sikrere på at jeg ikke var alene- at jeg hadde noen i ryggen, noen som ønsket å hjelpe meg. I dag vet jeg at ingen av oss er alene❤️

BAK SKYENE SKINNER ALLTID SOLA 17.03.19
Følelsene våre er som skyer. Følelser som kjærlighet og glede er hvite og lette, mens følelser som frykt, sorg og fortvilelse er mørke og tunge.
Når du bærer på mange mørke og tunge følelser i kroppen, følelser som har fått samle seg opp over mange år- så kan du miste lyset av syne. Du ser ikke lenger ditt eget lys. Symptomene er at du ikke lenger føler kjærlighet og glede i livet ditt. Alt virker håpløst og vondt.
Du skal vite at bak de tunge og mørke skyene, skinner lyset ditt selv om du ikke kjenner det. Lyset ditt er din sjel. Essensen i enhver sjel er kjærlighet. Sjelen din slukker aldri lyset sitt helt. Den skinner for evig.
Det blir som med skyene på himmelen. Vi vet alle at bak skyene så skinner alltid sola. Uansett hvor mørke og tunge skyene er.

I disse dager er det mange mennesker som føler sterkt på sine egne tunge følelser. Mange sliter med angst og depresjon. 
Når angsten banker på, så er det ikke uten grunn. Angsten er oppsamlet frykt. Angsten kommer ikke som en stor og stygg ulv utenfra, den kommer ikke for å ta deg. Angsten kommer innenfra, den kommer fra innsiden av kroppen din. Angsten er ikke annet enn det du allerede bærer i deg, den er ikke noe nytt. 
Når angsten blir løftet opp i bevisstheten din, så kjenner du på følelsen. Du kjenner på frykten som engang var. Kanskje frykten du kjenner egentlig kommer fra noe som skjedde da du var liten. Kanskje fra da du var 5 år gammel, eller fra da du var 10? Kanskje kommer frykten fra da du gikk på ungdomskolen eller videregående? Kanskje har den noe med mor eller far å gjøre?
En ting er sikkert- frykten vil deg ikke noe vondt. Det kan kanskje kjennes slik ut, fordi frykt er jo smertefullt. Frykten vil bare bli sett. Den vil at du ikke lenger kjemper imot den. Den vil at du ikke lenger leter etter de tyngste lokkene du kan legge over den. Den vil slippe ut- slippe fri.
Så lenge man kjemper imot sin egen angst, så kjemper man imot seg selv. Alt man gjør for å legge lokk på angsten er med på å dytte den ned i kroppen igjen. Da kan kampen bli lang. Angsten gir seg aldri- den gir seg ikke før du lar den komme til deg, før du våger å se på den, finne ut hva den handler om, sitte i følelsen, anerkjenne at den er i deg. 
Mange har erfaring med at gråt er forløsende. Alle som har grått vet at etter en stund kjennes det lettere. Det er fordi vi slipper til og anerkjenner følelser som sorg og savn. Etter å ha grått en stund kan disse følelsene forlate kroppen vår- de kan forløses. Derfor føler vi oss lettere etter gråt.
Det samme gjelder også for frykten. Ved å tillate frykten å komme til oss, la den komme opp i bevisstheten, kjenne på den, være i den uten å kjempe mot den, ved å ta i mot frykten med omsorg og kjærlighet- så kan også den slippe taket i kroppen vår. Den kan forløses og blir borte.
Å jobbe med å forløse gamle vonde følelser er ikke gjort over natten. Det tar tid, fordi det ofte er mye som skal opp, mye som trenger å se dagens lys. Men vær trygg, jo mer du våger å slippe frykten din frem, jo mer av den vil slippe taket i deg. 
Gradvis vil skyene dine bli lettere og lettere. Mer og mer av lyset ditt vil skinne igjennom. Du vil kjenne at gleden og kjærligheten får en større plass i livet ditt. Tilslutt vil du se at du ER kjærlighet❤️

TVILLINGSJELER 05.03.19
Du har bare en tvillingsjel, og det er nok derfor det heter tvilling. Dette er din andre halvdel, som sammen med deg utgjør den perfekte helhet. Bare for å avklare det, så har vi derimot mange sjelevenner, og disse er vi også sterkt følelsesmessig forbundet med. Dette kan være partnere, familiemedlemmer eller venner.

I møte med din tvillingsjel vil du umiddelbart kjenne på en gjenkjennelse på energiplanet, selv om dere aldri før har møtt hverandre. Det er liksom «Der, er du ja!». Det er en klisje, men likevel -det er som å komme hjem. Du trenger ikke å lengte lenger, men har funnet det ditt hjerte hele tiden har søkt etter.

Tvillingsjeler har mange likhetstrekk i sine liv, med tanke på bakgrunn, familie og mellommenneskelige erfaringer. De har lik personlighet, og like tanker og følelser omkring mange verdier og forhold i livet. I forhold til sjelelig eller åndelig utvikling, har de begge kommet like langt.

Du møter din tvillingsjel først når du er balansert og hel i deg selv, med dine feminine og dine maskuline sider, som forøvrig begge kjønn har i seg. Og i forhold til utvikling og opplysthet, må dere begge også være balanserte i forhold til det jordiske (materien) og det himmelske (åndelige). Når vi enda ikke er hele og balanserte i oss selv, på et tidligere stadium i vår sjelelige utvikling, trenger vi partnere som er ulik oss selv. Dette for å oppnå balanse, ved at man gjennom ulikheter og ulike personligheter utfyller hverandre. Vi må da ha noen som trigger og utfordrer oss, slik at vi får erfaringer vi lærer av. Vi kan se på det som «læringsforhold» men som er verdifulle, og akkurat riktig for oss på dette stadiet. Slik utvikler vi oss til stadig mer opplyste mennesker. Den guddommelige kraften er slik vi ser det en kraft av både Gud Moder (Yin) og Gud fader (Yang), og nettopp derfor speiler tvillingsjeler denne balanserte kraften, både i seg selv og i tvillingsjelforholdet. De vil slik utstråle denne guddommelige kraften ut til sine medmennesker.

Tvillingsjeler har en felles livsoppgave, som de når de møter hverandre er klare for og ønsker å utføre. Denne livsoppgaven vil helt naturlig være i tråd med kjærligheten. Det innebærer å gjøre noe for andre mennesker, gjøre noe for verden, innenfor et eller flere områder. Over alt og i alle sammenhenger trengs mellommenneskelig kjærlighet, så oppgavene kan være mangfoldige. Å la flere og flere tvillingsjeler få lov til å møtes nå, i denne tiden med en bevissthetsøkning for menneskeheten, vil derfor være et svært godt hjelpemiddel for å skape en bedre verden. Det er fra Kilden/Gud planlagt et bevissthetsskifte, og tvillingsjeler er et planlagt virkemiddel i denne prosessen.

Et tvillingsjelforhold er helt «rent» der det er betingelsesløs kjærlighet. Du ønsker den andre alt godt, og vil bare det gode, sammen og for hverandre. Adskillelse, selv i korte stunder/perioder føles tungt, fordi en del av deg blir borte den tiden dere er fra hverandre. Dette føles svært fysisk. Mange som er født tvillinger føler dette på samme måte.

Tvillingsjeler har en sterk telepatisk kontakt, og denne kan videreutvikles og bli sterkere. De føler hverandre veldig sterkt på avstand, og snakker ofte i munnen på hverandre, da med samme reaksjon på noe som skjer eller noe de reagerer på rundt seg. Når den ene er glad eller lei seg, påvirkes også den andre.

«Det kommer det som skal når det skal». Det er ingen vits i å stresse en situasjon eller et ønsket resultat, i å finne sin tvillingsjel. Du vil slik bare forsinke prosessen, fordi du mangler tillit til at det skjer når tiden er moden og dere begge er hele og balanserte i dere selv og klare. En er ikke bestandig klar, selv om en tror det selv. Kilden/Gud vet når tiden er inne, og da vil det skje. Når du minst aner det❤️

Utdrag fra Kjærlighetsveien.no

TANKENE SKAPER FØLELSENE 09.02.19
Hver dag tenker vi tusenvis av tanker. En av hjernens viktigste funksjoner er jo nettopp å tenke tanker.
Det er gjennom tankene vi skaper det livet vi lever. Vi tenker at vi skal drikke kaffe og spise frokost om morgenen. Vi tenker at vi skal på jobb og på hva vi skal gjøre der. Eller vi tenker at vi skal være hjemme fordi vi ikke har lyst til å gå på jobb. Hver eneste dag så skaper vi livet vårt gjennom tankene.
Har du noen gang registrert at du tenker en tanke før du gjør noe? Du tenker at du skal handle mat i butikken før du kjører til handlesenteret. Du tenker at du skal vaske klær før du setter på vaskemaskinen. Du tenker at du skal pusse tennene før du legger deg om kvelden.

Slik går dagene. Vi tenker tanker som skaper det vi gjør i livene våre.
Tankene våre skaper også følelser. Kanskje har du tenkt tanker som «jeg er så glad i barna mine» eller «mannen min er så snill», «i dag er det vakkert vær ute» eller «jeg har så hyggelige kolleger på jobben». Da husker du kanskje at slike tanker fører til gode følelser, følelser som kjærlighet, glede og takknemlighet.
Vi kan også skape andre følelser gjennom det vi tenker. Tanker som «det er for vanskelig», «jeg er ikke noe pen», «jeg får ikke til», «jeg er for tjukk», «ingen elsker meg», «jeg er så sliten», «jeg har det ikke noe godt»- disse tankene skaper følelser som tristhet, avmakt, håpløshet, fortvilelse og sorg.
Hver dag tenker vi tusenvis av tanker. Det som er så rart, er at mange av de tankene vi tenker, tenker vi om og om igjen. Tankene gjentar seg hele tiden. Vi tenker de samme tankene mange ganger hver dag, og de gjentar seg ofte dagen etter og dagen etter der. Det er fordi vi har etablert det som kalles for tankemønstre.
Et tankemønster er som ordet sier et mønster av tanker. Et mønster som gjentar seg. Vi kan ha mange ulike tankemønstre på én gang. Kanskje er det første du tenker når du står opp om morgenen, at du skal sette på kaffen og lese avisen. Denne tanken gjentar seg hver dag fordi den er blitt et tankemønster. Tanken om at du sjekke facebook i pausen er kanskje også blitt et tankemønster? Alle vaner blir til fordi vi etablerer tankemønstre i hjernen vår.
I tillegg til tankemønstrene som skaper vanene, så har vi også tankemønstre som skaper følelsene våre. Følelsene våre kan også bli en slags vane. Har vi mange tankemønstre som fokuserer på det som er vanskelig og leit- så skaper vi også følelser som passer med disse tankene. Det motsatte gjelder også. Har vi mange tankemønstre som fokuserer på det vi får til og det som er godt i livene våre- så skaper vi også de gode følelsene.
Hjernen vår fungerer slik at det vi gjør ofte blir den god på. Jo mer vi trener på å løse kryssord eller å spille sjakk, jo bedre blir hjernen vår til å løse disse oppgavene. Hjernen blir også god på å tenke de tankene vi tenker mye. Jo mer vi gjentar én type tanker, jo bedre blir hjernen til å tenke disse tankene. Etter mye trening begynner hjernen å tenke disse tankene helt automatisk. Da har vi fått automatiserte tankemønstre.
Hvis man føler man har et godt liv, hvis det er en følelse man har mesteparten av tiden- så har man mest sannsynlig etablert mange «positive» automatiserte tankemønstre. Hvis man føler at livet stort sett er tungt og vanskelig- så har man mest sannsynlig etablert mange «negative» automatiserte tankemønstre.
Mange mennesker ønsker på et tidspunkt i livet å endre på sine tanker og følelser- særlig hvis de har hatt en lang, tung periode i livet sitt. Da kan det være greit å vite litt om hvordan man kan gå frem for å klare å gjøre en endring.
Vi kan først lage et bilde på hvordan et tankemønster kan se ut i hjernen vår. Vi kan se for oss at ulike tanker går ulike veier i hjernen. Tenker vi samme tanke mange ganger, så går tanken den samme veien i hjernen gang på gang. Jo flere ganger en tanke går den samme veien i hjernen, jo bredere og dypere blir veien, det blir på mange måter som en opptråkket sti i skogen. Når stien er blitt tilstrekkelig bred og dyp, så er det enkelt for tanken å følge den samme stien.
Hvis man har et oppriktig ønske om å endre tankemønstrene sine, må man først blir klar over hvilke tankemønstre man har etablert i hjernen. Den beste måten å gjøre det på er å begynne å overvåke sine egne tanker. Hvilke tanker tenker jeg? Hver gang du får en følelse du ikke ønsker, så kan du sjekke med deg selv- hvilke tanker tenkte jeg før følelsen dukket opp? Hvis du plages med bestemte følelser, så forsøk å bevisstgjøre deg på hvilke tanker som er med på å skape følelsene dine. Skriv gjerne dagbok, skriv opp sammenhenger du finner. Jo mer du blir bevisst hvilke tanker som skaper det du ikke ønsker, jo større er muligheten for å endre på dem.
Når du har blitt bevisst på et automatisert tankemønster, så må du gjøre et bevisst valg om du ønsker å endre mønsteret. I og med at tankemønsteret er automatisert, så vil akkurat denne tanken fortsette å dukke opp i gitte situasjoner. La oss si at du har blitt bevisst på at du har et tankemønster som sier «jeg er så sliten». Kanskje dukker denne tanken opp i mange ulike sammenhenger. Kanskje hindrer denne tanken deg i å gå en tur, i å kontakte en venninne eller å ta en tur på kino. Hver gang denne tanken dukker opp i din bevissthet- altså at du er bevisst tanken- så kan du tenke en mot-tanke. Mot-tanken kan f.eks. være «jeg har egentlig en god energi i dag». 
Når du tenker mot-tanken, går du utenfor de etablerte stiene i hjernen din. Du begynner å bevege deg i ulent terreng. Utenfor stiene er det mye busker, humper og dumper som gir motstand. Det kan du kjenne ved at mot-tanken ikke føles naturlig for deg. Hvis du i lang tid har tenkt at du er så sliten, så er det ikke rart det kan føles unaturlig å tenke at du har nok energi.
Det kan være lett å gi opp når man kjenner på denne motstanden, men det er nå du må tenke at øvelse gjør mester. Du har trent opp hjernen din til å tenke at du er sliten, men det er fullt mulig å trene hjernen til å tenke noe annet. Jo flere ganger du kommer med mot-tankene dine, jo mer du går utenfor de opptråkkede stiene i hjernen din- jo større endringer skaper du. Jo flere ganger du går en ny vei med tankene dine, jo dypere og bredere stier skaper du til de tankene du ønsker å automatisere.
Å endre på tankemønstre er ikke gjort over natten, men det er fullt mulig. Vi må ta et bevisst valg om det er det vi ønsker å gjøre, hvis vi skal klare å skape en endring. Sakte men sikkert vil nye stier i hjernen etableres, sakte men sikkert vil de gamle stiene gro igjen, sakte men sikkert vil følelsene endres.
Det finnes ingen regler eller krav på hvilke tankemønstre man bør ha. Det er helt og fullstendig opp til hvert enkelt menneske å velge hva hun eller han ønsker å oppleve i livet her på jorden. Alle måtene vi velger å leve livene våre på er like verdifulle. Det er ditt liv, det er ditt valg❤️

Har du noen gang kjent hvordan et annet menneske har det inni seg? Det er fordi alle følelser er energi. Er du en sensitiv person kan du derfor kjenne hvordan et annet menneske har det, nettopp ved å føle på energien som ligger i vedkommendes aura.

RENS AURAEN DIN I NATUREN 08.02.19

Bærer du selv på følelser som sinne, frykt, sorg, sjalusi, uro osv. så er dette følelser som ligger i din egen aura.

Energi har ulike frekvenser, det samme har følelser. Det vi ofte kaller for negative følelser er trege energier. Alle som har vært deprimert eller hatt vonde dager har kjent på dette. Kroppen har føltes tung og treg.

Følelser som lykke, kjærlighet, glede, takknemlighet osv. har en raskere energi, altså en høyere frekvens. Det er lett å kjenne seg igjen i dette også. Når du er glad, så føler du deg opplagt, kvikk og energisk.

Det er mulig å endre på energien i auraen vår ved f.eks. å være ute i naturen. I fjellet, i skogen eller ved havet er energien svært rask og høyfrekvent. Ved å oppholde seg i naturen vil denne raske energien påvirke vår egen energi. Det skjer en energioverføring mellom vår egen aura og naturen.

Vi kan ta en enkel sammenlikning: Vi kan si at trege energier i auraen vår kan sammenliknes med kaldt vann. Den positive energien i naturen er varmt vann. Dersom vi blander et glass kaldt vann med et glass varmt vann, så stiger temperaturen i det kalde vannet. 
Det er det samme som skjer med følelsene våre når vi er ute i naturen. Naturens høyfrekvente energi blander seg med energien i auraen vår og frekvensen stiger Resultatet er at tunge emosjoner reduseres, vi føler oss lettere til sinns, føler mer ro og tilfredshet. 
Hvor mange har ikke kjent hvor godt det er å komme hjem etter en tur i naturen?

Hvis du sliter med tunge følelser, så ta deg en tur ut i moder jords natur, helst hver dag. Hun har så mye kjærlighet og hun vil gjøre alt hun kan for å heve frekvensen i energien din❤️

LYS I MØRKETIDA 05.01.19
Mange mennesker her i nord føler seg tunge og slappe i vinterhalvåret. Mangel på energi, søvnvansker og depresjoner er ikke uvanlig i mørketida.
Mye tyder på at mangel på sollys er en medvirkende årsak til disse plagene.

Jeg har selv erfart disse plagene vinterstid og for noen år siden ble jeg klar over hvor viktig dagslyset var for meg, spesielt om morgenen. Jeg kjøpte meg en lysterapi-lampe som skulle vise seg å ha virkelig stor og positiv effekt på meg.

Jeg bruker lampen 30 minutter hver morgen i perioden november – mars, samtidig som jeg tar morgenkaffen og spiser frokost. Jeg kjenner med en gang jeg slår den på at hjernen våkner. Lyset gir meg bedre humør og mer energi, faktisk gjennom hele dagen. I tillegg hjelper lampen meg med å holde en normal døgnrytme gjennom vinteren.

Dersom dere kjenner dere litt ekstra tunge i vinterhalvåret, så anbefaler jeg dere å forsøke en lysterapi-lampe. Husk at dere må bruke den hver dag over tid hvis dere skal få best mulig effekt av den.

Jeg legger ved en artikkel om lysterapi her hvis dere har lyst til å lese litt 😊

https://www.dinside.no/…/kan-virkelig-en-lampe-gjo…/70501025

ER DU EN EMPAT? 16.12.18

Er du en empat eller lurer du på hva en empat er? Er du veldig sensitiv og sliter med å være rundt noen mennesker eller i sosiale settinger? Tar du inn andre menneskers følelser, energier og sinnsstemninger? Da er du kanskje en empat. 
Men det er forskjell på å være sensitiv og en empat. 

Her er noen kjennetegn på hva det vil si å være en empat.

Hvor mange punkter kjenner du deg igjen i?

1. Empaten tar inn andre menneskers følelser, tanker, energier og sinnsstemninger, og kan føle det så sterkt på kroppen at det kan føles som sitt eget.

2. Tar inn andres fysiske smerter og sykdom, og får de samme symptomene på egen kropp. Dette gjelder spesielt med de man står nært.

3. Sliter med å skille mellom sine egne følelser og tanker og hva som tilhører andre, fordi de tar inn andre så sterkt.

4. Sliter med å være i store selskaper eller rundt mange mennesker (som kjøpesentre, butikken, kino, osv), fordi det er så mye inntrykk og energier der som de tar inn. De vil føle at de blir full av andre menneskers energier og kan fort bli tappet for energi. Det er krevende og slitsomt for en empat å være steder med mange mennesker. Det kan føles veldig som kaos og indre støy.

5. Noen empater har en tendens til å åpent føle det som er utenfor dem selv, mer enn det de selv føler på innsiden. Dette kan resultere i at de ignorere sine egne behov.

6. Når det er noe som ikke er i harmoni så vil det føles ubehagelig for en empat. Og når de befinner seg midt i en konfrontasjon eller konflikt så vil empaten prøve å fikse problemene raskt for å unngå den negative energien på en rolig og fredfull måte.

7. Empaten kan ta inn andres følelser og projisere det tilbake uten å være helt klar over det. For empaten er det viktig å snakke ut om ting.

8. Har evnen til å utvikle en sterkere form for forståelse slik at de finner fred i de fleste situasjoner. Baksiden er at empater kan stenge følelsene sine inne og dermed bygge store barrierer slik at de ikke slipper andre inn og ikke lar andre få vite om deres dypeste indre følelser og tanker. Slike barrierer kan ofte være et resultat av traumatiske opplevelser eller noe fra oppveksten. Å undertrykke sine følelser på denne måten kan gå utover helsa både psykisk og fysisk. For jo lenger man holder følelsene nede uten å forløse de, jo mer bygger de seg opp og kan bli eksplosive.

9. Empater er sensitive for TV, filmer, nyheter og media. Vold og emosjonelt drama med sjokkerende/grusomme scener med psykisk/fysisk vold mot mennesker eller dyr, kan lett bringe en empat til tårer. Det kan gjøre så sterkt inntrykk at empaten blir fysisk dårlig og gråter så de nesten ikke får puste. Empaten sliter veldig med all form for vold, ondskap og grusomhet, da det går veldig inn på dem, og kan iblant slite med å uttrykke seg foran mennesker som er ignorante til slike ting, trangsynte og som mangler empati og medfølelse.

10. Mange mennesker åpner seg lett for empaten, for empaten er gode til å lytte og er også veldig medfølende siden de tar inn energiene og følelsene til personen. Iblant kan fremmede åpne seg med sine dypeste tanker og følelser til dem. Hvis empaten ikke er flink til å rense seg og beskytte seg, så kan de fort bli tappet for energi. Det er derfor viktig å sette sunne grenser.

11. Empater gjennomskuer løgner fort. De vet når noen lyver, selv når personen ikke vet det selv, som for eksempel når noen sier en ting, men egentlig føler noe annet. Ofte vil empaten derfor kjenne på følelsene dine og forstå deg på et dypere nivå, og kanskje gjøre deg oppmerksom på følelser du ikke har villet innrømme for deg selv. Selv om empater føler når noen lyver så prøver de ofte å ikke fokusere så mye på det, for det kan føles veldig sårt og vondt når en som står oss nært lyver for oss.

12. Fordøyelsesproblemer og problemer med nedre del av ryggen. Solar Plexus er et chakra som sitter rett nedenfor mellomgulvet og rett over navelen. Dette chakraet er linket til sinnet og følelsene. Problemene med den nedre delen av ryggen kan blant annet komme av at de ikke er jordet nok.

13. Intuisjonen er ofte sterk hos empaten. Og empaten har ofte et åpent Solar Plexus. Det er ikke uten grunn at mange har problemer med fordøyelsen og magen. For de tar inn mye energier gjennom Solar Plexus chakraet.

14. Naturen er viktig, der finner de ofte ro og ny energi slik at de får ladet batteriene.

15. De er som oftest dyreelskere og vet/føler hvor spirituelle og fantastiske dyrene er. Ofte er dyrene en god støtte og healer for empaten og kan være en veldig viktig del i livet deres.

16. Behov for mye alenetid! Uansett om du er en innadvent eller utadvendt empat, så er tid alene viktig. Det å finne roen og balansen igjen i seg selv, trekke seg bort fra verden litt og hente inn my energi. Dette er viktig for empaten slik at de kan rense seg fra andres energier og finne tilbake til seg selv igjen. Dette er noe man kan se i barn også som har denne evnen.

17. Ofte trenger de mer søvn enn andre, det er ikke unormalt at en empat trenger mye søvn og hvile.

18. Empater brenner ofte for å hjelpe andre, både dyr, mennesker og natur. Og velger ofte yrker hvor de kan hjelpe og bidra til positive ting. Noen jobber også med frivillig arbeid.

19. Musikk er noe empaten ofte interesserer seg for og ofte liker de forskjellige sjangre ut ifra humør og sinnsstemning. Teksten i sangene kan ofte ha en sterk effekt for empaten, særlig hvis teksten relaterer til noe de har opplevd. Iblant kan det være fint for empaten å bare høre på musikk uten tekst, bare for å nyte energien i musikken uten å dra frem emosjonelle ting.

20. De er kreative sjeler. Ofte er empaten glad i kreative ting, og noen liker å bevege kroppen gjennom kreativiteten sin, i form av dans, skuespill, teater, osv. De liker ofte også å uttrykke seg gjennom tegning, skriving, musikk, osv.

21. Ofte tiltrekker de seg mennesker og dyr, som en magnetisk kraft. Dyrene føler jo at empaten er medfølende og god, og vil derfor ofte søke dem.

22. Følelser kan være veldig intense hos empaten. De kan være sprudlende, glade, energiske og entusiastiske i det ene øyeblikket og så kan de føle seg triste og nedfor i neste. Dette handler ofte om negative energier og følelser de tar inn fra andre, det gjør at deres eget humør kan skifte fort og det kan føles overveldende med alle følelsene.

23. Ingen empater orker å se på at noen ikke har det godt. De legger ofte merke til de som ikke har det så bra eller som er litt annerledes, og vil ofte ta dem inn under sine vinger.

24. Empatens evner kan modnes og utvikles og der vil de kunne bruke evnene sine enda dypere. Lære å lese mennesker, dyr og energier, på et dypere nivå.

25. De er ofte på leting etter svar og mer kunnskap. De liker ikke ubesvarte spørsmål og vil som regel ikke gi seg før de finner svaret, selv om det bare er for å få ro i sjelen. Og når de får en følelse på noe kan de søke etter bekreftelser på det. De er også gode problemløsere.

26. Brukte ting og gjenstander er ikke noe empaten liker, da de lett tar inn energien til gjenstanden og det kan være tyngende og ubehagelig. Derfor liker de ofte heller nye ting, som ikke har en fortid eller tidligere eier.

27. Mange empater er også vegetarianer/veganer av mange gode grunner. De kan ofte føle energien i kjøttet og kjenne lidelsen og smerten dyret har hatt.

28. Det spirituelle er noe de interesserer seg for; healing, alternativ terapi, veiledning, dyrekommunikasjon, osv. Selv om mange empater er naturlige healere og velger å drive med dette, så velger ikke alle å jobbe som healere fordi de ofte da tar inn så mye fra personen de healer at det kan være krevende.

29. De drømmer ofte klare og detaljerte drømmer, og ofte føler de at drømmene er linket til ting i livet deres.

30. Dagdrømming er også noe empatene ofte gjør, og de forsvinner iblant så langt inn i tankene sine at de mister fokuset. Kjeder de seg, så dagdrømmer de ofte.

31. Liker ikke å gjøre ting de ikke ønsker eller har lyst til, for når de må gjøre noe fordi de er tvunget til det eller noen spiller på samvittigheten deres, så blir de ofte ulykkelige.

32. Déjà vu og synkronitet er noe empaten kan ofte oppleve. Og selv om det kan føles som en tilfeldighet i starten, vil de ofte se på det som en veiledning og dypere mening etter hvert som de utvikler seg. Dette skjer ofte i prosessen med den indre utviklingen.

33. De har en indre viten, uten å bli fortalt ting. Iblant bare vet de ting. Det er en viten som overgår intuisjonen og magefølelsen, selv om det er det mange ville beskrevet det som. Jo sterkere påkoblet de er, jo sterkere blir evnen.

34. Utmattelse er noe mange opplever, enten fordi de blir tappet av energivampyrer eller fordi de tar inn for mye fra andre. Og her hjelper ikke søvn for å lade batteriene. Mange empater får diagnosen ME.

35. Avhengighet er også noe som noen sliter med; alkohol, sex, rusmidler, det er bare noen av tingene de tyr til for å forsøke å blokkere ut andres følelser og energier. Det er en måte å forsøke å beskytte seg selv mot noe eller noen.

36. Mange føler at regler, rutiner og kontroll tar fra dem frihetsfølelsen. De er frie sjeler og liker ikke ting som tar fra dem friheten.

37. Noen legger lettere på seg i vekt, og overvekten blir på en måten en beskyttelsesmekanisme mot andres energier.

38. De har evnen til å føle energien til de forskjellige dagene i uka. For eksempel kan empaten få «fredagsfølelsen» uansett om de jobber eller har fri, fordi de plukker opp den kollektive energien og følelsen. Så i starten av ferier kan de føle seg sprudlende og lett, mens siste dagen i ferien kan det føles tungt.

39. Sliter med å være rundt narsissister fordi de som regel er veldig egoistiske, og den energien trives ikke empaten med.

40. Empater er også veldig sensitive for energiene i universet og omkring oss. De kan ofte reagere på fullmånen, planetene, osv.

Hentet fra «Spådommen».

Å SKAPE I ØYEBLIKKET 13.11.18 Vi skaper livet vårt i øyeblikket- hver eneste dag, hver eneste time, hvert eneste minutt, hvert eneste sekund, hvert eneste øyeblikk.Vi lever aldri i noen annen tid enn i øyeblikket. Øyeblikket er alt som finnes. I hvert øyeblikk har vi muligheten til å skape noe nytt, å skape endring. All skapelse starter i tanken. Vær bevisst på tankene dine- i øyeblikket. Hva vil du skape?

Hvorfor meditere?
Fordi den eneste virkelige evigvarende kilden til lykke finnes inne i oss. Den er alltid tilgjengelig i ditt eget sinn – uansett hvor du befinner deg, uansett hvilket klokkeslett det er, uansett hvor mye eller lite penger du har i banken, uansett om du har hatt en «god eller en dårlig dag», uansett om du fikk ros eller ris av sjefen på jobben, uansett om kona sa noe positivt til deg eller overså deg – og ikke i den uforutsigbare verdenen rundt deg, som du ikke har kontroll over.

Meditasjon trenger ikke være vanskelig og man trenger ikke sitte i lotus-stilling som mange kanskje tror. Du trenger bare et stille sted og du kan meditere på en vanlig stol, i sofaen, i sengen, på gresset i hagen, på stranden osv. Med litt trening kan du også meditere i miljøer som er mer støyende som f.eks. på toget, i bussen og på jobben.

Hva sier forskningen om effekten av regelmessig meditasjon og oppmerksomhetstrening?
Meditasjon styrker immunforsvaret
Meditasjon motvirker og reduserer stress
Meditasjon motvirker og reduserer depresjon
Meditasjon virker smertedempende
Meditasjon motvirker og reduserer angst
Meditasjon gjør deg lykkeligere
Meditasjon øker din emosjonelle intelligens, gjør deg mer sosial og får deg til å føle deg mindre ensom når du er alene
Meditasjon gir deg bedre konsentrasjon
Meditasjon bedrer hukommelsen
Meditasjon gjør deg mer disiplinert og bedre kontroll over egne følelser
Meditasjon gjør deg mer kreativ
Meditasjon gjør deg smartere
Meditasjon er snarveien til flytsonen (hvor magien i arbeid og læring foregår)